Скиато блог

Получихме запитвания и пускаме 2 нови ...

Скиато 2024/06/16 04:19:40
Получихме запитвания и пускаме 2 нови дати за изкачване на Олимп за този сезон:

15-17-ти август – четвъртък до събота Изкачване на Олимп
27-29-ти септември – петък до неделя Изкачване на Олимп

Определени са и датите за есенното посещение на Тимфи – 2-6-ти октомври.
Тимфи в Северен Пинд