Скиато блог

По Вихрен козите са изпълзели, цветята ...

Скиато 2024/06/14 06:58:20
По Вихрен козите са изпълзели, цветята са нацъфтели, рекичките са още пълни и склоновете за зелени. Чудесно време за посещение!

Следващата ни дата за Джамджиев е 29.06, линк в коментар.