Скиато блог

Пантаджийки на поляната пред ЦПШ, 1949 ...

Скиато 2020/11/13 19:14:46
Пантаджийки на поляната пред ЦПШ, 1949 г.