Скиато блог

Отчет от неделното изкачване на връх ...

Скиато 2022/02/14 10:43:04
Отчет от неделното изкачване на връх К@рджилък, в една слабо посещавана част на Рила: