Скиато блог

Знаете ли, че най-старата намерена ...

Скиато 2021/12/22 18:19:50
Знаете ли, че най-старата намерена щека е датирана от 3623 година преди Христа? А само който не се е опитвал да запази баланс в дълбокия сняг без хубави широки кръгчета, само той не знае колко ценни са те в такава ситуация.