Скиато блог

В неделя покарахме🚴‍ добре, и слънце ...

Скиато 2021/06/14 06:32:41
В неделя покарахме🚴‍ добре, и слънце ни пече,☀️ дъжд ни пра🌧️, и накрая в банята се прахме:)

Влахи и Ощава са разположени под гъстите иглолистни гори на Пирин, в подножието на Синаница и връх Пирин - там, където планината за малко полягва, преди отново стръмно да се спусне към дъното на Кресненското дефиле.

Районът е сравнително безлесен, което осигурява много гледки към Пирин и Малешевска планина. Надморската височина е малка, а климатът – средиземноморски.

Тук е разположен и резерват “Тисата” с дървовидните хвойни, костенурките и разнообразието от змийчоци.

Слабо населени или изцяло изоставени днес, махалите в района някога са били пълни с живот и са запазили истории за комити, разбойници и партизани. Тази за Яне Сандански (който е роден тук) и аферата “Мис Стоун” е може би най-известната от тях.